Formare în Mediere Mugur Mitroi

FMMM România s-a afirmat ca un reper elitist de calitate și competență în domeniul cursurilor de formare a mediatorilor profesioniști, precum și al cursurilor de management al conflictelor.

Școala beneficiază de experiența remarcabilă a unor formatori care activează ca mediatori de la introducerea profesiei în România acum cca 12 ani. Echipa FMMM are o vastă experiență în practicarea și training-ul metodelor ADR (Alternative Dispute Resolution), toți formatorii fiind implicați de-a lungul anilor în diverse proiecte de training, coaching și mentoring în cadrul cărora au aplicat expertiza dobândită în ani de practică.

Calitatea și experiența sunt dovedite prin certificările internaționale obținute de la organizații de referință din domeniul ADR, precum Federal Mediation and Conciliation Service (Washington DC, S.U.A.) și The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (Londra, Marea Britanie).

Fiind recunoscut că pregătirea urmată de certificare asigură o arie sporită de oportunități profesionale pentru cursanți, o preocupare constantă a FMMM România este îmbogățirea ariei de expertiză și practică a trainerilor în metodele ADR, prin schimburi de experiență și încheierea de parteneriate internaționale cu practicieni din Europa și S.U.A.

 • Școala organizează cursuri de formare inițială a mediatorilor, în care se studiază noțiuni pentru înțelegerea și aplicarea medierii (mediere, analiza conflictului, comunicare, negociere, drept), corelat cu punerea în practica imediată a cunoștințelor dobândite. La finele cursului, participanții își dezvoltă și aplică abilitățile de management al conflictelor prin tehnici de mediere.

Cursurile sunt autorizate de Consiliul de Mediere din România în baza Legii nr. 192/2006 privind medierea, cu respectarea Standardului de Formare a Mediatorului. Cursul, cu durata de 80 de ore, se desfășoară pe parcursul a 2 săptămâni și se finalizează cu un examen de absolvire. Cursanții care promovează examenul primesc Certificatul de Participare și Adeverință de absolvire – documente în baza cărora pot depune cererea de autorizare la Consiliul de Mediere din România.

DE CE FMMM?

 • Calitatea formării și a competențelor dobândite;
 • Experiența practică și vechimea formatorilor;
 • Singura școală cu certificări internaționale în domeniul medierii și co-medierii;
 • Kitul de cursPentru materialele oferite cursanților în kitul de curs: Manualul Mediatorului (tipărit); Formatul electronic al cursului; Modelele de formularistică necesare desfășurării profesiei de mediator; 3 cărți de specialitate: „Ghidul Mediatorului Profesionist – Mediere și Conflict” (autor Mugur Bogdan Mitroi); „Medierea, o perspectivă psihologică asupra soluționării conflictelor” (autori Freddie Strasser și Paul Randolph); „Co–medierea: utilizarea unei abordări psihologice duale în soluționarea conflictelor” (editor UK Monica Hanaway); „Medierea Tehnică și Artă” – revistă profesională bilingvă lunară.

Cursul are o durată de două săptămâni și se asigură pregătirea mediatorilor la standarde internaționale.

FMMM va selecta cursanții prin evaluarea acestora inițială. Pentru înscrierea la curs aplicanții vor susține un examen de evaluare a abilitaților de mediator, doar după promovarea acestuia pot parcurge cursul.

 • FMMM România desfășoară de asemenea cursuri avansate de pregătire continuă a mediatorilor cu următoarele teme:
  • Tehnici de analiză a conflictului – Mugur Bogdan Mitroi (FMMM România)
  • Structura comunicării, tipuri și tehnici de comunicare – Valentin Dragoș Biro (FMMM România)
  • Particularitățile medierii în domeniul penal – Gabriela Ichim (FMMM România)
  • Pregătirea mediatorului, de la teorie la practică – Marina Alexandru (FMMM România)
  • Teorie și practică în medierea disputelor succesorale și a celor privind transferul dreptului de proprietate – Anca Iacob (FMMM România)
  • Atelier de dezvoltare personală pentru mediatori – Lidia Frunză (FMMM Romania)
  • Taxe de timbru aplicabile în cazul acordurilor de mediere – Ștefan Nicolae Ștef, Mădălina Mitroi (FMMM Romania)
  • Modele de acorduri de mediere – Ana Maria Tuluc (FMMM Romania)
  • Particularități ale medierii în conflictele de familie – Valentina Popescu (FMMM Romania)
  • Primii pași în dezvoltarea biroului de mediator” – Elena Liliana Aldea (FMMM România)

Toate cursurile sunt acreditate de Consiliul de Mediere din România.

 • Colaborarea cu organizațiile internaționale ADR s-a materializat în organizarea de cursuri de tehnici avansate în mediere și co-mediere cu participarea unor traineri recunoscuți în domeniu precum Eileen B.Hoffman, Linda I. Lazarus, Sir Henry Brooke, Paul Randolph, Spenser Hilliard, Monica Hanaway, Diana Mitchell.
 • În domeniul Training organizațional – instrumente de management, FMMM România dezvoltă programe de formare personalizate, subsumate eficienței manageriale și realizării obiectivelor de business. Programele propuse antrenează aceste competențe necesare într-un mod practic și aplicat:
  • Managementul conflictului;
  • Dinamica disputelor. Proceduri de evaluare și gestionare;
  • Comunicare de business.