Conferința „Medierea Aproape pe Tine !” (Palatul Parlamentului, București, decembrie 2011)

Conferinta „Medierea Aproape de Tine!” desfasurata la Palatul Parlamentului in 4 decembrie 2011 desavarseste conceptul prin care Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a inteles sa promoveze profesionistii si profesia la nivel international.

In anul 2003 se pregateau in Romania primii mediatori si, peste 8 ani, in 1-3 decembrie 2011, in Romania s-au pregatit primii mediatori cu statut international.

Conferinta organizata la Palatul Parlamentului reprezinta evenimentul principal al anului 2011 din cadrul campaniei de promovare a medierii in Romania la nivel institutional, dar si in randul publicului larg.

Interesul manifestat de institutii prestigioase din Romania, Casa Regala, Institutul Diplomatic Roman, diplomati, dovedeste onorabilitatea si utilitatea profesiei de mediator care se identifica cu elita intelectualitatii.

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a inteles ca promovarea profesiei se face prin pregatirea la standarde inalte a profesionistilor din cadrul federatiei, devenind un etalon al calitatii, polarizand in interiorul federatiei profesionisti care privesc profesia ca o vocatie.

Asa cum medierea reprezinta modalitatea universala de stingere a disputelor, astfel mediatorii romani reprezinta pacificatorii care au inteles ca procedura nu are granite.

Evenimentul a marcat finalizarea pregatirii unei echipe de mediatori de catre Federal Mediation and Conciliation Service, agentia federala specializata a S.U.A., si recunoasterea acestora de cei care au institutionalizat profesia.

Personal multumesc institutiilor care au acordat importanta cuvenita, multumesc colegilor formatori si colegilor mediatori care au ales sa practice medierea la cel mai inalt standard.

Mugur Bogdan Mitroi

 

Medierea Aproape de Tine !

Conferinta desfasurata la Palatul Parlamentului in 4 decembrie 2011 desavarseste conceptul prin care Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a inteles sa promoveze profesionistii si profesia la nivel international.

In anul 2003 se pregateau in Romania primii mediatori si, peste 8 ani, in 1-3 decembrie 2011, in Romania s-au pregatit primii mediatori cu statut international.

Conferinta organizata la Palatul Parlamentului reprezinta evenimentul principal al anului 2011 din cadrul campaniei de promovare a medierii in Romania la nivel institutional, dar si in randul publicului larg.

Interesul manifestat de institutii prestigioase din Romania, Casa Regala, Institutul Diplomatic Roman, diplomati, dovedeste onorabilitatea si utilitatea profesiei de mediator care se identifica cu elita intelectualitatii.

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a inteles ca promovarea profesiei se face prin pregatirea la standarde inalte a profesionistilor din cadrul federatiei, devenind un etalon al calitatii, polarizand in interiorul federatiei profesionisti care privesc profesia ca o vocatie.

Asa cum medierea reprezinta modalitatea universala de stingere a disputelor, astfel mediatorii romani reprezinta pacificatorii care au inteles ca procedura nu are granite.

Evenimentul a marcat finalizarea pregatirii unei echipe de mediatori de catre Federal Mediation and Conciliation Service, agentia federala specializata a S.U.A., si recunoasterea acestora de cei care au institutionalizat profesia.

Personal multumesc institutiilor care au acordat importanta cuvenita, multumesc colegilor formatori si colegilor mediatori care au ales sa practice medierea la cel mai inalt standard.

 

Mugur Mitroi

Mediation close to you !

The conference held at the Palace of Parliament on 4th of December, 2011 completes the concept by which the Union of Mediation Centers from Romania promoted professionals and the profession itself at international level.

In 2003 the first mediators were training in Romania, and eight years later, between December 1-3, the mediators were training to become the first international mediators.

The conference hosted by the palace of Parliament represented the top event of year 2011 within the mediation promotion campaign in Romania at institutional level, but also among the public.

The interest showed by the prestigious institutions from Romania, the Royal House, the Romanian Diplomatic Institute, by diplomats proves the honorability and value of the mediator profession, which identifies with the scholars’ elite.

The Union of Mediation Centers from Romania has understood that the actual promotion of this profession is done by high standards training of professionals within the federation, thus becoming a benchmark of quality, polarizing inside the federation true professionals who see the profession as a real vocation.

Just as mediation represents the universal way to stop disputes, Romanian mediators represent the peacemakers, who have understood that this procedure has no borders.

The event marked the finalization in the training of a team of mediators by the Federal Mediation and Conciliation Service, the specialized federal agency in the US and their recognition by those who institutionalized the profession.

I personally thank the institutions that showed the proper importance to the event, my trainer and mediator colleagues, who have chosen to practice mediation at the highest standards.

 

Mugur Mitroi

AGENDA CONFERINTEI „MEDIEREA APROAPE DE TINE !”

 

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania, partener al Federal Mediation and Conciliation Service, Washington D.C., U.S.A., impreuna cu Institutul Diplomatic Roman, organizeaza Conferinta „Medierea Aproape de Tine !” care va avea loc duminica 4 decembrie 2011 in Bucuresti, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Splaiul Independentei nr. 176, sect. 4, intre orele 10:00 a.m. - 17:00 p.m.

Conferinta are drept obiective uniformizarea practicii si stabilirea unor standarde profesioniste in practica medierii din Romania, consolidarea calitatii pregatirii in domeniul medierii prin dobandirea de tehnici prezentate de formatori cu experienta din S.U.A., precum si practica si promovarea medierii la nivel international.

Temele de discutii din cadrul Conferintei vor cuprinde:

  1. Modalitati de promovare a mediatorilor, identitatea profesiei
  2. Interactiuni sociale si etica profesionistului mediator
  3. Bune practici internationale in mediere
  4. Medierea diplomatica
In cadrul Conferintei se vor inmana primele certificari internationale catre mediatorii romani la finalizarea cursului de pregatire in tehnici avansate de mediere organizat de Federal Mediation and Conciliation Service U.S.A. si F.M.M.M. Romania.

La eveniment sunt invitati mediatori si participanti din partea institutiilor centrale ale statului, ambasade, cat si organizatii internationale de prestigiu din ADR.

Pe langa reprezentantii Federal Mediation and Conciliation Service, Washington D.C., respectiv dna Eileen B. Hoffman si dna Linda I. Lazarus, invitatii au fost transmise Administratiei Prezidentiale, dlui Mark Gitenstein - ambasadorul S.U.A. la Bucuresti, U.N.D.P. Romania, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justitiei, Casei Regale Romane, Consiliului Superior al Magistraturii din Romania, G.E.M.M.E. Romania (Asociatia Magistratilor Europeni care Sustin Medierea), alte ambasade si institutii centrale, personalitati ale vietii publice.

Mediatorii care participă la acest eveniment vor achita o taxă de participare, în sumă de 50 lei/persoană; paarticiparea la acest eveniment va fi creditat cu puncte de formare profesionala continua. Confirmarea participării la acest eveniment se face până la data de 01 decembrie 2011, la una din urmatoarele adrese de e-mail: office@ucmro.ro, florentina.stanescu@info-medieri.ro, sau telefonic la numarul 0745.136.637.

Mugur Mitroi
Presedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania